Přejít k obsahu


"Naši Romové" - difrakční vzorce odlišnosti na východoslovenském venkově

Citace:
KOBES, T. "Naši Romové" - difrakční vzorce odlišnosti na východoslovenském venkově. Romano džaniben, 2014, roč. 19, č. 2, s. 9-34. ISSN: 1210-8545
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Our Romas" - diffraction patterns of otherness in eastern Slovakian countryside
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Východoslovenský venkov se vyznačuje integrovanými Romy, kteří jsou na lokální úrovni obvykle kategorizováni jako „naši Romové“. Článek se soustředí na popis způsobů vylučování a zahrnování těchto obyvatel do lokálních sociálních vztahů popisovaných obvykle jako „jedna rodina“ nebo „náš způsob života“. Osoby označované jako „naši Romové“ je možné popsat jako „nepatřičné druhé“. Nejsou ani insidery ani outsidery a do lokálních vztahů jsou včleňováni nebo z nich naopak vylučováni za využití různých prostředků, v jejichž rámci dochází k různým transformacím či překladům jejich odlišnosti. Tento translační proces lze přiblížit pomocí metafory difrakce. Stejně jako během tohoto fyzikálního jevu, kdy při průchodu světla šterbinou dochází k ohýbání světelného vlnění, podobně dochází v kontextu lokálních interakcí k ustanovování určitých vztahů k „našim Romům“, které jsou výsledkem zmíněného translačního procesu. V textu je popisováno pět základních ohybů, umisťující „naše Romy“ do topografie lokálních vztahů, které jsou pro danou obec charakteristické. Tyto ohyby jsou podmíněny sdíleným místem, pozemkovým vlastnictvím, prokreací, kmotrovskými vztahy a disciplinačními strategiemi.
Abstrakt EN: One of the specific characteristics of the eastern Slovak countryside is the presence of integrated Roma people who are usually described as “our Roma”. This article focuses on the description of the transformation process by which these people, categorized as “our Roma“, are included into or excluded from the local social relationships usually described as “one family“ or “our way of life“.In this view “our Roma“ can be described as “inappropriate others“: they are neither insiders nor outsiders at local level, and they are included in or excluded from local social relationships by various strategies within which the notion of “our Roma“ is transformed or translated. This translational process can be described by the metaphor of diffraction. As in diffraction process different wavelengths produce different patterns of diffraction, similarly certain relationships can be conceptualized as the result of this translation. The text describes five basic flexures (dis)placing “our Roma“ within the frame of local topography. These flexures are defined by the following variables: shared location, land ownership, procreation, godparenthood, and strategies of disciplination.
Klíčová slova

Zpět

Patička