Přejít k obsahu


‘Ethics and methodological pitfalls in health research‘

Citace:
Hrešanová, E. ‘Ethics and methodological pitfalls in health research‘. Helsinki, 27.08.2014 - 27.08.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ‘Ethics and methodological pitfalls in health research‘
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento workshop se zaměřoval na etické a metodologické otázky v oblasti sociologického výzkumu zdraví a nemoci. Jeho cílem bylo pomoci doktorským studentům a mladým výzkumníkům v této subdisciplíně nalézt vhodné způsoby jak se vyrovnat s etickými a metodologickými dilematy, kterým ve svém výzkumu čelí. Účastníci odevzdali dva měsíce před konáním workshopu svůj příspěvek v písemné podobě. Workshop se sestával z pěti lekcí, které byly vedeny mentorem - zkušeným odborníkem či odbornicí v dané oblasti. Účastníci krátce představili svůj výzkum a zvolenou otázku a následně dostali komentáře od diskutujícího účastníka, mentora a dalších přítomných. Do programu workshopu byly též zahrnuty i dvě přednášky na zvolené téma. Worshop zakončila závěrečná diskuze.
Abstrakt EN: This PhD workshop addressed the need to discuss ethical and methodological questions particular to the field of sociology of health and illness, its specific aim was to help social science doctoral students and young researchers working in the field, to find appropriate ways of dealing with ethical and methodological dilemmas in their research. The workshop participants submitted their workshop papers 2 months beforehand. During the workshop they were grouped into 5 sessions which were chaired by mentors who were experienced scholars in the field. The participants briefly presented their research and questions at hand and then they received comments from a discussant, a mentor and other participants. The workshop included two keynote lectures on the topic and a concluding discussion.
Klíčová slova

Zpět

Patička