Přejít k obsahu


Typologie prarodičovství v české společnosti - faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Typologie prarodičovství v české společnosti - faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata. Naše společnost, 2014, roč. 12, č. 1, s. 15-26. ISSN: 1214-438X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Typology of Grandparent Role in the Czech Society - Factors Influencing the Involvement of Grandparents in the Care for Young Children
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. , Mgr. Martina Štípková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této studie je přinést základní přehled o faktorech, které ovlivňují zapojení prarodičů do péče o vnoučata a zároveň představit typologie vzorců prarodičovství v českých rodinách. Text předkládá výsledky kvantitativní a kvalitativní analýzy. Kvantitativní analýza vychází z českých dat z druhé vlny šetření SHARE a omezuje se na respondenty, kteří mají vnoučata mladší 10 let. Text nejprve představuje typologii zapojení prarodičů do péče o vnoučata, která přihlíží ke vzdálenosti bydliště a četnosti kontaktů mezi prarodičem a rodinou vnoučete. Následně sleduje, zda/jak se tendence k jednotlivým způsobům naplňování prarodičovské role liší podle sociodemografických charakteristik respondentů. Kvalitativní analýza vychází z hloubkových rozhovorů s 18 matkami a 12 babičkami. Na základě jejich výpovědí identifikuje různé vzorce zapojení prarodičů s ohledem na charakter poskytované péče, směr „poptávky“ po péči a různý význam pomoci poskytované starší generací pro běžný chod rodiny.
Abstrakt EN: The aim of the study is to provide basic summary of the factors that influence the involvement of grandparents in the care for young children in the Czech families and to introduce a typology of the patterns of grandparent role. The paper presents results of both quantitative and qualitative analysis. The first part of the paper uses the data from the second wave of SHARE 1) to outline the typology of grandparents’ involvement with respect to different forms and intensity of contacts with grandchildren and the geographical proximity of family members and 2) to map how the socio-demographic factors influence the forms and intensity of involvement in the care for grandchildren. The second part of the paper focuses on the subjective experience of Czech mothers and grandmothers. 18 mothers and 12 grandmothers of children younger than 10 years were interviewed. The paper points out the existence of various conceptions of grandmothers’ role in the Czech families.
Klíčová slova

Zpět

Patička