Přejít k obsahu


The Relationship between the Catholic Church and the Civil Society in the Czech Republic

Citace:
VÁNĚ, J. The Relationship between the Catholic Church and the Civil Society in the Czech Republic. Europolis, 2013, roč. 7, č. 1, s. 111-128. ISSN: 1582-4969
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Relationship between the Catholic Church and the Civil Society in the Czech Republic
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětem předkládané studie je analýzy vztahu mezi českou katolickou církví a občanskou společností v ČR. Studie se opírá o kvalitativní údaje z let 2009 a 2011. Jsou představeny strategie, které církev volí pro prosazené svých témat ve veřejném prostoru včetně popisu očekávání, jež církev vůči občanské společnosti zaujímá.
Abstrakt EN: The subject of this study are the representatives of the Czech Catholic Church and their ideas about the relationship of the Catholic Church to civil society, based on qualitative data gathered between 2009 and 2011. The data was gathered in frame of a research trying to define what strategies the Church selects in order to set issues in the public space. This text outlines both the strategies mentioned above and potential weak points and ambiguities implicitly hidden in the expectations of the representatives of the Church concerning the possible cooperation between the Church and the civil society.
Klíčová slova

Zpět

Patička