Přejít k obsahu


Nejasné vztahy moci - vězení očima českých dozorců

Citace:
DIRGA, L., HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Nejasné vztahy moci - vězení očima českých dozorců. Sociologický časopis, 2014, roč. 50, č. 1, s. 83-105. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prison as a place of ambiguous power relations - perspectives of Czech prison guards
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga , PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Oblast vězeňství a formy trestání ve společnosti představují historicky jedny z výrazných pilířů sociologického uvažování. Většina studií se nicméně zaměřovala především na dopad prostředí vězení na uvězněné. Tento text se zaměřuje na aktéry vězeňského systému, kteří byli při studiu vězení spíše opomíjeni - na vězeňské dozorce. První část textu představuje vězení jako prostředek pro studium technik moci a měnících se konceptualizací rizika. Druhá část studie se zaměřuje na zkušenost samotných dozorců. V rámci výzkumu bylo provedeno 17 hloubkových rozhovorů s dozorci pracujícími v českých věznicích typu C. Analýza se zaměřila na způsoby, jakými dozorci konceptualizují vlastní roli v systému vězeňství a jak vnímají smysl a fungování instituce vězení. Cílem textu je analyzovat, jak je pozice různých aktérů v systému vězeňství vyjednávána a jak se ustavuje představa "kontroly" a "moci" v instituci vězení. Text poukazuje na to, že dozorci zažívají pocit ztráty kontoly nad prostředím vězení a zdůrazňují naopak různé techniky moci, jejichž držiteli se stávají samotní uveznění.
Abstrakt EN: The analysis of the various forms of punishment has been traditionally a prominent subject of sociological study. However, the majority of research studying the prison system and its impact on individuals focused on the various aspects of the inmates’ life. This paper focuses on other important subjects of the prison systems whose perspective has been mostly ignored - on the prison guards. The first part of the paper introduces prison as a tool for analysis of the modern techniques of power and the changing conceptualization of risks. The second part of the paper focuses on the subjective perspectives of the prison guards. 17 in-depth interviews with prison guards working in the Czech C-type prisons were conducted to understand how the prison guards themselves conceptualize their role in the prison system and how they construct the meaning of the prison and punishment. The aim of the paper is to analyze how the position of various participants in the prison is negotiated and how the idea of "control” and “power” is established. The paper points out that the prison guards experience a feeling of blurring boundaries between those who are guarded and those who guard. They perceived themselves as someone who has no control over the prison environment and highlighted the control the prisoners have over them via the institutional regulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička