Přejít k obsahu


Trnitá cesta výzkumníka za poznáním: kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí

Citace:
DIRGA, L. Trnitá cesta výzkumníka za poznáním: kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí. In Když výzkum, tak kvalitativní: serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, 2013. s. 23-30. ISBN: 978-80-210-6480-5 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Researcher's thorny journey of discovery: qualitative research in a prison environment
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Předmětem předkládaného příspěvku je analýza způsobu jakým lze uchopit a zkoumat prostředí vězeňství pomocí kvalitativního výzkumu. Téma vězeňství je významnou oblastí sociologického bádání, které může přinést velice zajímavé výpovědi o principech fungování současných moderních společností. Prezentace vychází z velké části z poznatků, které jsem získal při vlastním výzkumu v prostředí věznic České republiky. Tento výzkum se zaměřuje zejména na vliv prostředí věznice na identitu vězeňských dozorců a je prováděn pomocí kvalitativní metodologie, zejména pomocí etnografického přístupu. Sám jsem se při realizaci projektu setkal s mnohými problémy a překážkami, které jsem musel řešit, z čehož plyne můj vlastní pohled na aplikaci kvalitativního výzkumu v takovémto prostředí. Totální instituce má svá přísná pravidla a je halena určitým závojem tajemna, což přispívá k nesnadnému přístupu jednak k samotnému prostředí, ale také k jeho účastníkům. Během prezentace bude reflektován zejména vlastní výzkumný design použitý při výzkumu s důrazem kladeným na obtíže pojící se s typem tohoto výzkumu ve vězeňském prostředí. Na základě vlastní zkušenosti nabízím svůj pohled na výhody použití kvalitativního bádání v totální instituci, ale také na četné nesnáze. Příspěvek prezentuje, jak jsem postupoval při realizaci výzkumu, na jaké obtíže jsem narážel, jak jsem je řešil, na co je potřeba si dávat pozor a co mít na paměti při rozhovorech apod. Nedílnou součástí výzkumu i konferenčního příspěvku je zhodnocení etické stránky, případně problematičnosti bádání v prostředí věznice z perspektivy etiky výzkumu. Nabízím mojí vlastní zkušenost s etickými problémy při zkoumání tohoto typu a předkládám také možnosti řešení, které jsem sám využil.
Abstrakt EN: The prison world is a sphere of a social research, which is a rich source of information about contemporary society. On the one hand, we can get interesting knowledge about functioning of prison institution, but on the other hand, we have to overcome many obstacles attaching to a specific prison environment. This paper focuses on a various troubles of qualitative prison research and is based on practical experience from an ethnographic study of prison guards in the Czech penal system. The aim of this text is to present obstacles (for example a very problematic access to prison environment, troubles with respondent?s distrust to researcher etc.), which occurred in my own research and put forward possible solutions. The main point of this text is that prison ethnography is a very difficult and has a thorny journey of discovery, but is still worth of it.
Klíčová slova

Zpět

Patička