Přejít k obsahu


Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, 170 s. ISBN: 978-80-7419-152-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Activity as a project: Discourse of active ageing and its representations in the lives of Czech seniors
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství (SLON)
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Pojem "aktivní stáří" v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí, stejně tak jako populárních obrazů "obdivuhodných" seniorů. Koncept aktivního stárnutí představuje seniorský věk jako období, jež má být naplněné aktivitou ať již ve formě prodlužujícího se pohybu na trhu práce, celoživotním vzděláváním nebo sportem či dalšími nově se rozvíjejícími zájmy. Tato kniha usiluje o kritické zhodnocení tohoto konceptu a zároveň o zmapování způsobů, jakými se idea aktivního stárnutí promítá do konkrétních životních stylů českých seniorů a seniorek. Kniha mapuje diskurs aktivního stárnutí skrze analýzu dokumentů věnovaných problematice stárnutí a především prostřednictvím tříleté etnografické studie center nabízejících volnočasové aktivy pouze pro seniory, která se k ideji aktivního stárnutí silně vztahují. Představuje přitom aktivní stárnutí jako techniku biomoci. Zároveň vyzdvihuje roli aktivity jako výrazného mechanismu konstrukce normativního obrazu "dobrého stáří", který na jednu stranu slouží seniorům jako prostředek vymezení se vůči stereotypním obrazům stárnutí, na druhé straně se ale jeho prostřednictvím konstituují nové nerovnosti založené na možnosti/ochotě "aktivně stárnout".
Abstrakt EN: Current demographic trends have a fundamental impact on many aspects of society. The prominence that ageing gains in the debates about these trends also influences the way the representations of ageing are constructed. Clear ideas of what constitutes old age and where it should proceed are being formulated both on nationwide levels and within individual organizations. The idea of active ageing brings a positive vision of ageing that in many respects confronts the ageistic picture of old age as a time fraught with passivity. In the international as well as Czech social policy, it is widely accepted as a strategic vision of ageing in current society. The aim of this study is to map how the idea of active ageing is constructed and what implications it presents in the way in which seniors relate to their experience of old age. This book analyzes the idea of active ageing as a set of disciplinary practices. The responsibility to remain active is presented not only as a private self-responsibility toward one?s own health but also as a responsibility toward others. Active lifestyle is constructed as a superior lifestyle that should be supported by the state. The discourse of active ageing thus presents significant dilemmas. It is productive in the way that it offers an opportunity to resignify negative images of ageing and provide an important resource of self-esteem. On the other hand it imposes another new set of requirements on seniors.
Klíčová slova

Zpět

Patička