Přejít k obsahu


Postoje ovdovělých žen k navazování nových intimních vztahů: hledání "svého člověka" a osobní svobody

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Postoje ovdovělých žen k navazování nových intimních vztahů: hledání "svého člověka" a osobní svobody. Praha, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvkvychází z analýzy 20 biografických rozhovorů se ženami, které již odešly do důchodu a zároveň byly vdovami. Text diskutuje vztah těchto žen k navazování dalších intimních vztahů i podobu konkrétních partnerství, které některé z nich ve stáří navázaly. Příspěvek vyzdvihuje zásadní roli genderu a genderovanosti instituce manželství jako důležitého faktoru ovlivňujícího postoje žen ke vstupu do dalšího manželství. Představuje zkušenost ovdovění jako traumatický a významný přechod, který kromě obtíží přináší i možnost vyvázat se z předchozích genderových norem a očekávání. Význam těchto změn, které často otevírají prostor pro alternativní formy sebenaplnění, se pak promítá i do strategií, které ženy volí při vstupu do dalších partnerských uspořádání.
Klíčová slova

Zpět

Patička