Přejít k obsahu


Od sekularizace k sekularitě

Citace:
VIDO, R., VÁNĚ, J. Od sekularizace k sekularitě. Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 3, s. 7-10. ISSN: 1214-813X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From Secularization to the Secularity
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Roman Vido PhD. , Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Text zaměřuje primární pozornost k fenoménu sekularity, jež se projevuje v rozmanitých podobách, úrovních a významech. Přes obsahovou různorodost pojmu sekularita (a pojmů příbuzných) můžeme identifikovat jeho základní jádro a vymezit ho jako určitý způsob vnímání, popisování a vztahování se ke světu, který uznává existenci něčeho, co nazývá náboženstvím a co je odlišitelné a ideálně i oddělitelné od ne-náboženství.
Abstrakt EN: The text focuses primary attention to the phenomenon of secularism, which manifests itself in various forms, levels and meanings.
Klíčová slova

Zpět

Patička