Přejít k obsahu


Třetí společnost? Možnosti počítačového modelování společnosti

Citace:
KALVAS, F. Třetí společnost? Možnosti počítačového modelování společnosti. Olomouc, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek diskutuval využití počítačového modelování založeného na agentech (ABM), kde se pomocí počítače vytváří agenti, kteří jednají podle zadaných algoritmů, podle nich reagují na stav a jednání ostatních agentů nebo na stav okolního prostřední, které se mění podle stavu nebo jednání agentů. Příspěvek stručně představil různá využití tohoto metodologického přístupu a v hlavní části se soustředil na způsob použití ABM, který rozvíjí sociologickou teorii. Pomocí ABM můžeme totiž testovat vnitřní konzistenci teorie tím, že ABM modeluje společnost, která se chová dle principů postulovaných teorií, a srovnává výsledky simulací s výsledky, jak je předpokládá teorie.
Klíčová slova

Zpět

Patička