Přejít k obsahu


Fenomén bezdomovectví: Případová studie klientů organizace Naděje

Citace:
DIRGA, L. Fenomén bezdomovectví: Případová studie klientů organizace Naděje. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 1, č. 1, s. 140-165. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The phenomenon of the unemployment: case study of clients of the organization Naděje.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: V předkládaném článku autor přispívá k sociologické perspektivě nezaměstnanosti bezdomovců (klientů organizace Naděje) s tím, že prezentuje z analyzovaných dat nejsilnější efekt vzdělání na úroveň a dobu nezaměstnanosti v této populaci. Vztah mezi vzděláním a mírou nezaměstnanosti u bezdomovců je kontrolován sadou nezávislých proměnných jako je pohlaví, věk, manželsý status, rodinné zázemí a počet dětí. Pracovní hypotézy jsou testovány pomocí OLS a logistické regrese na základě dat, která poskytla organizace Naděje poskytující podporu a pomoc bezdomovcům v České republice. Výsledky naznačují, že ve skupině klientů organizace Naděje mají na nezaměstananost vliv podobné faktory jako ve většinové společnosti, ale zároveň z dat vyplývá několik překvapivých zjištění, která se týkají zejména vlivu vzdělání.
Abstrakt EN: In this article the author contributes to a sociological perspective of the unemployment of the people without a home. He postulates that education has the strongest effect on the level of unemployment of people without a home. This relationship between unemployment of this specific social group and the education is controlled by a set of independent variables. Assumptions are focused on the influence of sex, age, marital status, family background, education and a number of children. Six hypotheses are tested using OLS regression and logistic regression. Results are compared and generalized to a population of clients of the Naděje organization, which provides help and support for homeless people. This analysis uses a data set collected by the organization Naděje. Results confirm some hypotheses and contribute to a point of view regarding unemployment of homeless people influenced by the same factors as in the majority population, but there are also several exceptions in specific populations of the Naděje organization?s clients, especially in the case of education.
Klíčová slova

Zpět

Patička