Přejít k obsahu


Různost rodinných uspořádání v české společnosti a jejich dopad na vztahy vnoučat a prarodičů

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Různost rodinných uspořádání v české společnosti a jejich dopad na vztahy vnoučat a prarodičů. Olomouc, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. , Mgr. Martina Štípková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na intenzitu a charakter vazeb mezi prarodiči a vnoučaty s ohledem na gender a rodinná uspořádání prarodičů. Analýza vychází ze smíšeného výzkumu a kombinuje data z longitudiálního výzkumu SHARE, ve kterém byly dotazovány osoby starší 50 let a kvalitativní hloubkové rozhovory s matkami a babičkami dětí do 10 let věku. Příspěvek ukazuje odlišnou míru i charakter zapojení prarodičů s ohledem na jejich gender. Zároveň poukazuje na význam rodinného uspořádání pro intenzitu zapojení mužů-prarodičů do péče. Následná kvalitativní analýza interpretuje tyto odlišnosti s ohledem na genderovanost péče a roli žen v ustavování mezigeneračnních vztahů.
Klíčová slova

Zpět

Patička