Přejít k obsahu


Využití agent-based modelingu v sociologii náboženství

Citace:
KALVAS, F. Využití agent-based modelingu v sociologii náboženství. Fakulta filozofická, ZČU v Plzni, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se soustředí na počítačové modelování založené na agentech (PMZnA; agent-based modeling). Příspěvek představil stručně základní myšlenku PMZnA ? jde o metodu, která pomocí počítačového jazyka vytváří uvnitř počítače virtuální jedince, kteří jednají podle zadaných algoritmů, podle nich reagují na stav a jednání ostatních virtuálních jedinců nebo na stav okolního prostřední (i toto prostředí se mění podle stavu nebo jednání virtuálních jedinců). Tento nástroj lze využít pro prověřování vnitřní konzistence především těch teorií, které počítají se vzájemnou interakcí jedinců nebo interakcí jedinců s prostředím, takové využití je zcela v souladu s ideálem Kuhnovské normální vědy. Příspěvek přinesl výběr teorií ze sociologie náboženství, které je takto možné testovat, a navrhl, jak by bylo možné tento test provést.
Klíčová slova

Zpět

Patička