Přejít k obsahu


Simulace umělých společností jako rozvíjející se sociologická metodologie

Citace:
KALVAS, F. Simulace umělých společností jako rozvíjející se sociologická metodologie. Nitra, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: V 60. let 20. století se poprvé objevila myšlenka celulárních automatů. Od té doby se ve všech vědních oborech rozvíjí nová metodologie, a to simulování zkoumaných jevů v počítači. Prvním sociologicky relevantním modelem, který simuloval jednotlivé sociální aktéry a jejich vliv na nějaký sociální proces, byl Schellingův model přirozené tvorby ghett i v etnicky tolerantních městech (počátek 70. let 20. století). Avšak do světové sociologie výrazněji simulace umělých společností (SUS) pronikají až v novém tisíciletí. Ve slovenské a české sociologii patří primát průkopníka prof. Schenkovi, který se tématem zabývá již od 90. let 20. století. Předkládaný příspěvek (1) stručně představí metodologii SUS, (2) zdůvodní, (a) proč je při ní nezbytné využívat výpočetní techniku a (b) proč až současná úroveň výpočetní techniky umožňuje SUS smysluplně využívat a (3) ukáže, v čem je pro rozvoj SUS přínosný současný trend, kdy se náš život v čím dál větší míře přesouvá do on-line světa.
Klíčová slova

Zpět

Patička