Přejít k obsahu


Typologie významů a praktik prarodičovství v české společnosti

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Typologie významů a praktik prarodičovství v české společnosti. Praha, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Otázka mezigeneračních vztahů a solidarity představuje opakující se téma v debatách o tzv. demografickém stárnutí populace. Rostoucí pozornost byla v tomto ohledu věnována především pomoci směřované od mladší generace směrem ke stárnoucím členům rodiny. Tento příspěvek obrací svou pozornost právě ke starší generaci a specificky pak k prarodičovství jako důležité součásti mezigenerační pomoci. Na základě předchozích empirických studií nejprve diskutuje proměny mezigenerační solidarity v české společnosti s ohledem na zapojení prarodičů do organizace péče v rodinách s malými dětmi. Druhá část příspěvku vychází z hloubkových rozhovorů s 18 matkami a 10 babičkami dětí do deseti let věku. Na základě analýzy rozhovorů identifikuje typologii zapojení prarodičů v českých rodinách s ohledem na míru a charakter poskytované péče a asistence. Příspěvek diskutuje jednotlivé typy zapojení prarodičů v rodinách s ohledem na různé dimenze pomoci a významů, které jednotliví aktéři v rodinách této pomoci přiřazují.
Klíčová slova

Zpět

Patička