Přejít k obsahu


Sociologie náboženství v post-sekulárním věku

Citace:
Váně, J. Sociologie náboženství v post-sekulárním věku. plzeň, 03.10.2013 - 03.10.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sociology of Religion in post-secular Age
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Účelem konference bylo poskytnout prostor k důkladnější reflexi teoretického posunu v sociologii náboženství posledních let, v jehož rámci se do jejího hledáčku dostávají otázky dříve opomíjené či neproblematizované. Daný posun souvisí s narušením monopolu sekularizačního paradigmatu a s ním spojených konceptů. Konference se chce věnovat teoretickým a konceptuálním předpokladům, na nichž dosavadní sociologie náboženství stavěla. Současně hodlá zaměřit pozornost také na aktuální veřejné debaty, v nichž dochází k problematizaci zavedených kategorií náboženství, religiozity, sekularity či sekularismu a vymezování hranic mezi náboženským a sekulárním v podmínkách (pozdně) moderních liberálních demokracií.
Abstrakt EN: The purpose of the conference was to provide a space for deeper reflection of secularity.
Klíčová slova

Zpět

Patička