Přejít k obsahu


Medical anthropology and related qualitative research in the Czech Republic

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Medical anthropology and related qualitative research in the Czech Republic. Cargo: a journal for social and cultural anthropology, 2011, roč. 2011, č. 1,2, s. 166-172. ISSN: 1212-4923
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Medical anthropology and related qualitative research in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento text poskytuje přehled výzkumného pole medicínské antropologie a související oblasti kvalitativních výzkumů zdraví a nemoci v České republice.
Abstrakt EN: This text reviews the state of the arts of medical anthropology and related qualitative research on health and illness in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička