Přejít k obsahu


Partnerství v kontextu biografií migrujících

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Partnerství v kontextu biografií migrujících. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 129-145. ISBN: 978-80-7419-142-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Partnership in the context of migrant biographies
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D.
Abstrakt CZ: Text vychází z kvalitativního výzkumu uskutečněného mezi českými pracov- ními migrujícími ve Velké Británii. Analýza se zaměřuje na životní dráhy mladých lidí a jejich partnerské strategie v kontextu zkušenosti s mezinárodní migrací. Text poukazuje na význam této zkušenosti pro konceptualizaci vlastní životní dráhy. Zároveň se ptá na to, jakou roli sehrává partnerství v úvahách mladých lidí o migraci a jak zasahuje do zkušenosti migrace. Text mimo jiné poukazuje na specifika formování partnerství u migrujících a vyzdvihuje zásadní vliv partnerství na ochotu k odchodu do zahraničí, délku migrace i na úvahy o návratu.
Abstrakt EN: Text is based on qualitative research conducted among Czech migrants working in the United Kingdom. The analysis focuses on the life course of young people and their partnership strategies in the context of international migration. The text highlights the importance of this experience for the developing of their own life course. It also asks about the importance of partnerships in migration decision processes of young people and how migration affects the experience. Text emphasises the specifics of forming partnerships in migration experience. It also highlights the major the impact of the partnership on willingness to migrate, length of migration and on considerations about the return.
Klíčová slova

Zpět

Patička