Přejít k obsahu


The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia

Citace:
VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia. Sociologický časopis, 2013, roč. 49, č. 3, s. 403-425. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D. , Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Autoři textu analyzují vztah mezi primární náboženské socializace a zachováním náboženské ortodoxie v dospělosti. Jejich cílem je otestovat vliv socializace a vliv náboženské praxe v dospělosti na pravověrnost lidí ve třech zemích (Rakousko, Česká republika a Slovenská republika), které jsou podobné, pokud jde o jejich kulturní kontext, ale vyznašují se odlišným náboženským prostředím. Autoři odlišná náboženská prostředí u všech zkoumaných zemí nahlížejí jako hlavní vysvětlující faktor. Snaží se také prokázat, že v době pluralismu, ortodoxní náboženské postoje budou spíše zachovávány v prostředí, které jsou převážně sekulární povahy. Autoři pracují s daty z výzkumu ISSP Náboženství 2008 a sledují následující proměnné: Primární náboženské socializace, náboženská praxe v dospělosti, a pravoslaví víry.
Abstrakt EN: The authors analyse the relationship between primary religious socialisation and the preservation of religious orthodoxy expressed by attitudes and practices in adulthood. They aim to test the effect of socialisation and the effect of religious practices in adulthood on the orthodoxy of people?s beliefs in three countries (Austria, the Czech Republic and the Slovak Republic), which are similar in terms of their cultural context, but have different religious environments. The authors see the different religious environment of each of the studied countries as the main explanatory factor. They also try to demonstrate that in an era of pluralism, orthodox religious attitudes (corresponding to offi cial teachings and practices) are more likely to be preserved in environments that are prevailingly secular in character. The authors work with data from the ISSP?Religion 2008 survey, tracking the following variables: primary religious socialisation, religious practice in adulthood, and orthodoxy of faith.
Klíčová slova

Zpět

Patička