Přejít k obsahu


Proměna načasování událostí životních drah

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Proměna načasování událostí životních drah. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 38-72. ISBN: 978-80-7419-142-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Change in the timing of life course events
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství
Autoři: Mgr. Martina Štípková , Doc. Martin Kreidl Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola popisuje trendy v načasování následujících událostí životních drah: dokončení vzdělávání, vstup na trh práce, vstup do manželství, narození prvního dítěte.
Abstrakt EN: The chapter describes trends in the timing of following life course events: ending education, entering job market, entering marriage, becoming a parent.
Klíčová slova

Zpět

Patička