Přejít k obsahu


Trendy ve vzdělanostní homogamii sezdaných rodičovských párů

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M. Trendy ve vzdělanostní homogamii sezdaných rodičovských párů. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 96-112. ISBN: 978-80-7419-142-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trends in educational homogamy of Czech married parents
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství
Autoři: Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Kapitola ukazuje, že vzdělanostní homogamie sezdaných rodičovských párů byla mezi let 1990 a 2009 poměrně stabilní, měnila se pouze v okrajových vzdělanosntích skupinách.
Abstrakt EN: The Chapter shows that the educational assortative mating was rather stable between 1990 and 2009. It only showed some change in the marginal educational categories.
Klíčová slova

Zpět

Patička