Přejít k obsahu


(Ne)jistá spojenectví kulturní antropologie a feministického myšlení

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. (Ne)jistá spojenectví kulturní antropologie a feministického myšlení. Český lid (Etnologický časopis), 2013, roč. 100, č. 2, s. 205-221. ISSN: 0009-0794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: (Un)certain alliance of cultural antropology and feminist thought
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Etnologický ústav Akademi věd České republiky
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Text diskutuje historii proměny vztahu mezi feministickým myšlením a kulturní antropologii jako dvou způsobů uvažování o kultuře a sociálních vztazích. Zaměřuje se specificky na feministickou kritiku antropologické teorie a praxe etnografického výzkumu. Text promýšlí tuto kritiku v kontextu odlišných epistemologických a politických východisek feminismu a kulturní antropologie, které identifikuje jako hlavní zdroj napětí mezi těmito tradicemi uvažování o kultuře. Text zároveň mapuje současné podoby feministické antropologie a její historické proměny od antropologie žen po antropologii genderu a současnou feministickou antropologii. Zaměřuje se specificky na vliv feministického myšlení na rozvoj antropologické teorie a epistemologie a metodologie etnografického výzkumu. Cílem textu je přiblížit změny v chápání toho, co to znamenalo a znamená dělat feministickou antropologii.
Abstrakt EN: The paper discusses the history of the relation between feminist scholarship and cultural anthropology as two ways of thinking about culture and social relationships. It focuses in particular on the feminist critique of the anthropological theory and ethnographic research. It points out the different epistemological and political standpoints of feminism and anthropology as the resource of the tensioned relationship between these two traditions of thinking about culture. The paper maps the current practice of feminist anthropology in the context of its evolvement from the anthropology of women to anthropology of gender and feminist anthropology and outlines the impact of feminist scholarship on the development of anthropological theory and the epistemology and methodology of ethnographic research. Its aim is to map the changes that the idea of what it means to ?do? feminist anthropology came through since the 70s.
Klíčová slova

Zpět

Patička