Přejít k obsahu


Identifikace a praxe homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách

Citace:
KOBES, T. Identifikace a praxe homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách. Sociologický časopis, 2013, roč. 49, č. 1, s. 3-27. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Identification and Social Practices of Homosexuals and Transsexuals in Eastern Slovakian Roma Settlements
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje možnosti využití kritické diskurzivní analýzy v rámci etnografického výzkumu soustředící se na postižení homosexuální a transsexuální identity v kontextu východoslovenských romských osad. Kritická diskurzivní analýza nabízí metodologický a analytický aparát pro postižení identifikačního procesu homosexuálních a transsexuálních aktérů. Za využití některých teoretických a metodologických premis kritické diskurzivní analýzy Normana Fairclougha se autor pokouší ukázat, jakými způsoby jsou tito aktéři (nativními kategoriemi označováni jako homosexualis, gayos, buzerantos, kerado nebo tato) identifikováni a jak tento identifikační proces souvisí se sociální praxí obyvatel východoslovenských romských osad. V analýze se autor zaměřuje především na otázky související s problémy identifikace těchto buzerantos, které lze pozorovat v rámci konjunkturální události, jak tento proces identifikace souvisí s žánry, styly a diskurzy, souvislost subjektivity s diskurzem a jak se vědomostní aktérské zdroje (members´resources) podílejí na změně existujících diskurzivních hranic. V této perspektivě je homosexualita a transsexualita představována jako alternativní diskurzivní typ, který zpochybňuje stigmatizační strategie a mění klasifikační schémata určující, co je v praxi obyvatel východoslovenských romských osad vhodné a nevhodné.
Abstrakt EN: This article focuses on the use of critical discourse analysis in ethnographic research on homosexual and transsexual identity in eastern Slovakian Roma settlements. Critical Discourse Analysis offers a methodological and analytical system for handling the identi? cation process of these actors. Using some premises of Norman Fairclough?s critical discourse analysis, the author attempts to demonstrate how homosexual and transsexual individuals (labelled using native categories such as homosexaulis, gayos, buzerantos, kerado, or tato) are identi? ed, and how this process of identi? cation is linked to existing social practices. In the analysis the author focuses on analytical issues, including the problem of identifying buzerantos and the semiotic aspects of identi? cation methods that can be observed in the context of conjunctural events of social practice. Other issues the author deals with include how this identi? cation process relates to genre, style and discourse, how subjectivity is involved in discourse, and in what ways members? resources are changing the limits of discourse. The ? nal point analysed is the practice of homosexuality and transsexuality as an alternative discourse type, which challenges the strategies of stigmatisation and changes the classi? cation frames governing what is appropriate or inappropriate.
Klíčová slova

Zpět

Patička