Přejít k obsahu


Co můžou a nemůžou čeští vězeňští dozorci?

Citace:
DIRGA, L. Co můžou a nemůžou čeští vězeňští dozorci?. Červená nad Vltavou, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Bc. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou vězeňství ve spojitosti s prevencí sociálně patologického chování ve společnosti. Důraz je kladen na perspektivu skupiny vězeňských aktérů, kteří jsou při sociálních výzkumech vězeňského prostředí často opomíjeni, nebo úmyslně ignorováni. Touto skupinou respondentů jsou vězeňští dozorci. Prezentovaná data pocházejí z etnografického výzkumu populace dozorců pracujících ve čtyřech různých věznicích typu C v českém vězeňském systému, v jehož rámci bylo provedeno 17 kvalitativních hloubkových rozhovorů. Já jsem se ve svém výzkumu pokusil dát možnost této opomíjené skupině vyjádřit svůj názor nad otázkami spojenými s funkčností celé instituce vězeňství v České republice, rolí, kterou oni sami ve struktuře věznice zastávají (s důrazem kladeným na jejich možnost nápravně působit na odsouzené) a na jejich vlastní pohled na možnosti, jak tuto situaci změnit. Zjištění, která z vykonaných rozhovorů vyplynula, byla velmi zajímavá a odkazovala k nefunkčnosti instituce vězeňství v České republice, která je však navíc umocněna paradoxem v podobě nezamýšleného důsledku zesílení kompetencí v kriminálních aktivitách u odsouzených, ale dokonce také v produkci sociálně patologického jednání u dozorců. Ve výpovědích respondentů vycházelo vězeňství jako problémová a nefunkční instituce, která místo, aby působila preventivně vůči kriminalitě a sociálně deviantnímu chování, tak naopak k produkci těchto jevů významnou měrou přispívá. Zde je tedy patrné, že se přání a naděje společnosti (preventivní funkce vězení) velice odlišují od výsledné reality.
Klíčová slova

Zpět

Patička