Přejít k obsahu


Late Modernity and the Transformations of the Ways of Life: Rethinking Community

Citace:
VÁNĚ, J. Late Modernity and the Transformations of the Ways of Life: Rethinking Community. In The Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2013, s. 55-82. ISBN: 978-80-244-3450-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Late Modernity and the Transformations of the Ways of Life: Rethinking Community
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Palacký University Olomouc
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá sociologií komunit. Sociologie komunit se snaží zjistit, co je specifickým znakem komunity. Především ale teoretické spory o povahu, podstatu, vymezení komunity a její správní metodologické uchopení neznamenají v časech změn a nejistoty popření její existence. Ještě jinak řečeno, fenomény pluralismu, individualismu, konzumerismu atd. nepochybně podporují a vedou ke změnám strategií forem života v pozdní moderně, avšak potřeba promýšlet, co je komunita, nadále odpovídá jedné z niterných potřeb a očekáváním společnosti.
Abstrakt EN: The text is about sociology of community. The sociology of communities thus continues to explore what is the specific sign of community. Very importantly, too, it needs to be said that the lack of consensus over the nature, essentials and delimitation of community and over the right methodology to seize its true nature does not mean that the existence of community is denied in times of changes and uncertainty. Yet in other words: the phenomena of pluralism, individualism, consumerism, etc. undoubtedly enhance and lead to changes in life strategies in these times of late modernity. This however, does not mean that the society has or should resign from thinking about what is a community and trying to understand it.
Klíčová slova

Zpět

Patička