Přejít k obsahu


Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie

Citace:
HIRT, T., ZÍKOVÁ, T., TOUŠEK, L., SOSNA, D., HENIG, D., TOŠNER, M., HREŠANOVÁ, E., DVOŘÁKOVÁ, I., KAVALÍR, A., KOVÁŘ, J., PAŘÍZKOVÁ, A. Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 330 s. ISBN: 978-80-261-0122-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected chapters on applied social anthropology
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Tomáš Hirt Ph.D. , PhDr. Tereza Zíková Ph.D. , Mgr. Ladislav Toušek , Mgr. Daniel Sosna Ph.D. , Mgr. David Henig Ph.D. , Mgr. Michal Tošner Ph.D. , Mgr. Ema Hrešanová Ph.D. , Bc. Ilona Dvořáková , Mgr. Aleš Kavalír , Jakub Kovář , Mgr. Alena Pařízková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem Vybraných kapitol z aplikované sociální antropologie je představit jednak okruhy problémů, na které se aplikovaná sociální antropologie zaměřuje, a jednak specifické konceptuální a metodologické přístupy, které v rámci této disciplíny vykrystalizovaly v posledních desetiletích především ve Velké Británii a Spojených státech. Publikace je určená nejenom pro studenty a učitele společenskovědních oborů na českých vysokých školách, ale i pro odborníky z mimoakademického prostředí, kteří se z různých pozic a v různých institucionálních rámcích zabývají tzv. sociální problematikou.
Abstrakt EN: The aim of the book is to introduce applied social anthropology to students and public in the Czech Republic. It contains presentation of theoretical and methodological background of applied anthropology, survey of approaches/roles of applied anthropology and selected "domains of aplication" (migration, medicine, human rights, subsistence and environment).
Klíčová slova

Zpět

Patička