Přejít k obsahu


“To je normální“?? Sociální „patologie“ „normálního“ porodu“ versus normalita.

Citace:
HREŠANOVÁ, E. “To je normální“?? Sociální „patologie“ „normálního“ porodu“ versus normalita.. Olomouc, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: V českém kontextu i celosvětově stoupá počet porodu ukončených císařským řezem. To dle mnohých souvisí se zvyšujícím se počtem lékařských intervencí do porodního procesu a lékařských technologií. Jejich užití často doprovází i dehumanizace porodní péče a nerespektování emocionálních potřeb rodící ženy. Proti takovému trendu aktivně vystupují samotné ženy i mnozí další aktéři, kteří formují tzv. hnutí za humanizaci porodnictví. Tento příspěvek se zaměřuje na českou debatu o tzv. „přirozeném“ či „normálním“ porodu, jenž je v mediálních diskurzech vymezován vůči lékařskému způsobu porodu. Představuji v něm průběžnou analýzu mediálních diskurzů vztahujících se k českému porodnictví, kterou doplňuji o poznatky z hloubkových rozhovorů se ženami, jež chtěly nebo zamýšlejí rodit „přirozeně“. Jako hlavní otázku si kladu, jakými různými způsoby je v různých výpovědích a diskurzech ustanovována „normalita“ těch kterých porodních praktik a kde, popřípadě jak je ustanovována hranice mezi tím, co je považováno za normální a co za patologické. Na teoretické rovině přitom čerpám inspiraci ze studie George Canguilhema (1978) O normálním a patologickém.
Klíčová slova

Zpět

Patička