Přejít k obsahu


Formování volby odmítnout očkování vlastních dětí - cesty vedoucí k odmítání normy biomedicínského vědění

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Formování volby odmítnout očkování vlastních dětí - cesty vedoucí k odmítání normy biomedicínského vědění. Olomouc, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Česká republika patří mezi země s povinným systémem očkování dětí. Nechat své děti očkovat je v rámci tohoto systému představováno jako nezpochybnitelná norma a součást zodpovědného přístupu ke zdraví svých dětí i celé populace. Příspěvek se zaměřuje na rodiče, kteří svou volbou odmítnout očkování svých dětí vystupují z této normy. Vychází z etnografické studie věnující se postojům k očkování. V jejím rámci byly provedeny hloubkové rozhovory s rodiči, kteří odmítli očkování svých dětí a několik pozorování na besedách a společných setkání rodičů, kteří kriticky vystupují proti praxi povinného očkování. Příspěvek mapuje různé cesty, jež vedou rodiče k tomu, že se rozhodnou očkování odmítnout. Na základě analýzy kvalitativních dat přináší typologii těchto motivů a identifikuje faktory, které k této volbě přispívají. Ukazuje přitom, jak se subjektivní představy o těle a postoje k biomedicíně promítají nejen do způsobů, jak se tito rodiče vztahují k očkování, ale i jak formulují vlastní představy o zdraví a tom, co to znamená být zodpovědný rodič.
Klíčová slova

Zpět

Patička