Přejít k obsahu


Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR

Citace:
KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2012, roč. 54, č. 2, s. 120-137. ISSN: 0011-8265
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Prevalence, Incidence, and Timing of Unmarried Cohabitation in the Czech Republic
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Český statistický úřad
Autoři: Martin Kreidl , Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Rostoucí výskyt nesezdaných soužití je považován za jednu z nejvýraznějších změn demografického chování v ČR. Empirická evidence o tomto procesu je ale nepřímá a zastaralá. Autoři proto odhadují vskyt kohabitací ze čtyž relativně nedávných výzkumných šetření. Poté porvádějí analýzu přežití a ukazují, že po roce 1989 lidé nezačali posouvat zakládání korezidenčních vztahů do vyššího věku, narozdíl od manželství.
Abstrakt EN: The growing incidence of unmarried cohabitation has often been pointed out as one of the most remarkable changes in the behaviour of the Czech population. Surprisingly, there is only indirect or outdated empirical evidence documenting this claim. The authors estimate the prevalence and incidence of cohabitation using four relatively recent surveys. They also use survival analysis to show that, unlike marriage, people have not been postponing co-residential unions after 1989.
Klíčová slova

Zpět

Patička