Přejít k obsahu


Medicínská antropologie a její aplikace

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Medicínská antropologie a její aplikace. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 211-236. ISBN: 978-80-261-0122-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medical anthropology and its applications
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola seznamuje s oblastí medicínské antropologie a jejími přesahy do aplikovaného výzkumu. Stejně tak představuje i její teoretická východiska a historii.
Abstrakt EN: The chapter introduces medical anthropology as an applied field of research. It also presents theoretical underpinnings of this subsdiscipline and its history.
Klíčová slova

Zpět

Patička