Přejít k obsahu


Aplikace kvalitativního výzkumu v prostředí totální instituce

Citace:
DIRGA, L. Aplikace kvalitativního výzkumu v prostředí totální instituce. Brno, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Bc. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Předmětem předkládaného příspěvku je analýza způsobu, jakým lze uchopit a zkoumat prostředí vězeňství pomocí kvalitativního výzkumu. Téma vězeňství je významnou oblastí sociologického bádání, které může přinést velice zajímavé výpovědi o principech fungování současných moderních společností. Prezentace vychází z velké části z poznatků, které jsem získal při vlastním výzkumu v prostředí věznic České republiky. Tento výzkum se zaměřuje zejména na vliv prostředí věznice na identitu vězeňských dozorců a je prováděn pomocí kvalitativní metodologie, zejména pomocí etnografického přístupu. Sám jsem se při realizaci projektu setkal s mnohými problémy a překážkami, které jsem musel řešit, z čehož plyne můj vlastní pohled na aplikaci kvalitativního výzkumu v takovémto prostředí. Totální instituce má svá přísná pravidla a je halena určitým závojem tajemna, což přispívá k nesnadnému přístupu jednak k samotnému prostředí, ale také k jeho účastníkům. Během prezentace bude reflektován zejména vlastní výzkumný design použitý při výzkumu s důrazem kladeným na obtíže pojící se s typem tohoto výzkumu ve vězeňském prostředí. Na základě vlastní zkušenosti nabízím svůj pohled na výhody použití kvalitativního bádání v totální instituci, ale také na četné nesnáze. Příspěvek prezentuje, jak jsem postupoval při realizaci výzkumu, na jaké obtíže jsem narážel, jak jsem je řešil, na co je potřeba si dávat pozor a co mít na paměti při rozhovorech apod. Nedílnou součástí výzkumu i konferenčního příspěvku je zhodnocení etické stránky, případně problematičnosti bádání v prostředí věznice z perspektivy etiky výzkumu. Nabízím mojí vlastní zkušenost s etickými problémy při zkoumání tohoto typu a předkládám také možnosti řešení, které jsem sám využil.
Klíčová slova

Zpět

Patička