Přejít k obsahu


Biografické aktérství a konstrukce Já v životopisných vyprávěních

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Biografické aktérství a konstrukce Já v životopisných vyprávěních. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 134-155. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Biographical agency and the construction of self in personal life stories
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studium životních drah tradičně představuje jedno z výsadních témat sociologického uvažování. Text představuje koncept biografie jako narativní life-story jako specifický přístup ke studiu životních drah. Biografická narativa jsou nahlížena jako způsob, jakým lidé konstruují významy svého života a identity skrze příběh vlastního života. Prostřednictvím těchto narativ je ustavována představa vlastního já. První část textu diskutuje koncept narativní biografie jako způsobu konceptualizace já v postmoderní společnosti a studia životních drah. Druhá část textu je zaměřena na analýzu dvaceti biografických narativ. Tato část se zaměřuje na identifikování klíčových mechanismů prostřednictvím nichž aktéři budují představu koherentního já a významy vlastního života.
Abstrakt EN: The study of life course currently represents one of the prominent sociological topics. This paper focuses on the concept of biography as a narrated life-story as a specific perspective for the study of life course. Biographical narratives are conceptualized as a way how people construct the meanings of their lives and identity through the reconstruction of their past. Through the narrative of one owns life the idea of self emerges. The first part of the paper discuss the concept of narrative biography as a way how to conceptualized the self in postmodern society (FISCHER-ROSENTHAL 1997) and how to study the individual life course. The next part of the paper focuses on the analysis of twenty biographical interviews. The key mechanism of the construction of narratives and their role for constitution the meaningful and coherent self are identified. The final part of the paper focuses on the role of agency in the process of construction of the meanings of one owns life and identity.
Klíčová slova

Zpět

Patička