Přejít k obsahu


Dopad struktury vězeňského světa na jeho účastníky: opomíjený pohled vězeňských dozorců

Citace:
DIRGA, L. Dopad struktury vězeňského světa na jeho účastníky: opomíjený pohled vězeňských dozorců. The Cyan Sociology, 2012, č. 1, s. 1-8.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The impact of the social structure of prison world on its participants - the missing perspective of prison quards
Rok vydání: 2012
Autoři: Bc. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Text se zaměřuje na oblast vězeňství, specificky pak na skupinu vězeňských dozorců. Ti tvoří důležitou součást vězeňského prostředí a potýkají se při své práci s řadou obítíží. Jejich zaměstnání má dopad především na jejich psychiku. Dozorci si tento dopad jasně uvědomují, zároveň ale mají pouze limitované zdroje, jak tomuto dopadu čelit. Text identifikuje dvě hlavní strategie vyrovnání se s tlakem v tomto zaměstnání. První z nich představuje zaměření se na koníčky, druhou pak vytvoření dvou "světů" (dozorského a osobního) a dvou identit. Úspěšnost této strategie je však problematická, neboť sami dozorci přiznávají, že udržet tyta dvě světy/dvě identity oddělené je nemožné. Text vychází z etnografického výzkumu českých dozorců ve vězeních typů C.
Abstrakt EN: This article focuses on the field of prison service and especially on group of prison guards. They are significant part of the prison social environment and must bear plenty of difficulties connected with the job in prison. Prison guards are mostly influenced in the psychical level of their lives. This negative impact is clearly recognized, but an efficient mean of ?defense? isn?t available. We can identify two main strategies for eliminating negative effect of prison guard occupation. It is necessity of hobbies (for example sport, collecting etc.) and strategy of switching over two worlds (civil and prison) and two identities (true and false). But success of these strategies is also doubted, because it is almost impossible to hold these two worlds/identities separated. This text is based on ethnographic study of prison guards working in type C prisons in theCzechRepublic. Author analyzes the process of construction of the identity of prison guards in the Czech penal system.
Klíčová slova

Zpět

Patička