Přejít k obsahu


Vlastní svět dozorců v kontextu českého vězeňství

Citace:
DIRGA, L. Vlastní svět dozorců v kontextu českého vězeňství. Plzeň, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Bc. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Předmětem předkládaného příspěvku je analýza vězeňského prostředí z perspektivy vězeňských dozorců vycházející z vlastní empirické studie založené na etnografickém výzkumu v prostředí českého vězeňství. Autor přináší komparaci klasické etnografické studie Jacobse a Retskyho z roku 1975 Prison Guard, kde autoři pracují s konceptem vlastního světa dozorců, s jeho vlastní studií týkající se vlivu vězeňského prostředí na vězeňské dozorce v kontextu českého vězeňství. Prezentace se zaměřuje na představení tohoto konceptu a na jeho případnou relevanci a vhodnost při využití kvalitativního výzkumu v prostředí vězeňského světa v rámci vězeňského systému České republiky. Cílem je poukázat na to, zda něco jako svět dozorců funguje, jaké jsou jeho hlavní charakteristiky a v čem se případně liší od zjištění Jacobse a Retskyho z roku 1975. Takovéto srovnání přiblíží nahlížení vězeňského prostředí z pohledu samotných dozorců jednak v rozlišných kontextech (kontext České republiky a USA), ale také v rozlišných generačních pozicích (kontext roku 1975 a kontext roku 2012). Přínos a jedinečnost příspěvku spočívá v prezentaci vlastních dat, která autor získal během svého výzkumu vlivu vězeňského prostředí na identitu vězeňských dozorců. Problematika vězeňského prostředí a perspektiv jeho účastníků (zejména vězeňských dozorců) je v českém sociálně-vědním diskurzu upozadňována. Z tohoto důvodu je zapotřebí věnovat danému tématu prostor a snažit se pochopit fungování instituce vězení z pohledu samotných aktérů, kteří se v daném světě pohybují. Autor se touto prezentací snaží obrátit pozornost na téma života vězeňských dozorců v rámci vězeňské instituce a otevřít tak prostor pro velmi zajímavý směr bádání.
Klíčová slova

Zpět

Patička