Přejít k obsahu


Gender a aplikovaná antropologie

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Gender a aplikovaná antropologie. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 268-292. ISBN: 978-80-261-0122-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Gender and applied anthropology
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem stati je upozornit na nezbytnost provázání teoretického ukotvení a praxe aplikovaných antropologů zabývajících se otázkou genderu. Kapitola představuje základní koncepty a přístupy genderové optiky a aplikované antropologie a zároveň skrze praktické příklady rozvojových projektů upozorňuje na problémy, které se při aplikaci genderu v rámci aplikované antropologie objevují.
Abstrakt EN: The aim of this chapter is to highlight the necessity of linking theory and practice of applied anthropologists who deal with the issue of gender. The chapter presents the basic concepts and approaches of gender perspective and applied anthropology. At the same time, through practical examples of development projects it highlights the problems that appear when applying gender in applied anthropology.
Klíčová slova

Zpět

Patička