Přejít k obsahu


Bezvýznamní druzí. Možnosti výzkumu jinakosti v kontextu romských osad slovenského venkova

Citace:
KOBES, T. Bezvýznamní druzí. Možnosti výzkumu jinakosti v kontextu romských osad slovenského venkova. Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta UP, Olomouc, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem přednášky byla diskuze možností výzkumu GLBTQ aktérů, kteří jsou v kontextu romských osad slovenského venkova dlouhodobě přehlíženi. V prezentaci bylo poukázáno na některé ze způsobů, díky nimž dochází k zneviditelňvání těchto bezvýznamných druhých a na některé teoretické a metodologické problémy, které vyplývají ze snahy zprostředkovat utentičnost sociálního světa těchto aktérů. Pro přiblížení těchto obtíží jsem využil diskuzi proběhnuvší na konci 90. let 20. století v Journal of Rural Studies, která prosadila ve výzkumu venkova jinakost a svět těchto bezvýznamných druhých jako předmět výzkumu. Tedy téma, které je tradiční doménou především sociální a kulturní antropologie. V prezentaci jsem pracoval s tezí, že práce navazující explicitně na výzvy z této diskuze jsou nedostatečné a na příkladě z vlastního výzkumu bych chtěl poukázat na nosnější alternativu opírající se především o některé z teoretických možností, které nabízí Bruno Latour v jeho verzi Actor Network Theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička