Přejít k obsahu


Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologický časopis, 2012, roč. 48, č. 1, s. 3-37. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Framing and Agenda-Setting: Two Parallel Processes in Interaction
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D. , Mgr. Martina Štípková , Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D.
Abstrakt CZ: Autoři postulují hypotézu, že proces rámcování vytváří podmínky pro proces nastolování agendy, tedy že odlišně rámované zprávy mají odlišný efekt v procesu nastolování agendy. Předpokládají, že specifická, epizodické a hodnotové rámce budou mít větší efekt než generické, tématické a strategické. Tyto hypotézy zdůvodňují teorií kognitivní disonance a testují je pomocí spojeného souboru panelových dat a dat z kvantitativní obsahové analýzy, tento soubor se týká vybraného specifického tématu - církevních restitucí. Autoři ukazují, že skutečně odlišně rámované zprávy mají odlišný efekt na osobní agendu respondentů, některé pozitivní, některé nulový a některé mírný negativní.
Abstrakt EN: Authors postulate that the framing process creates conditions for the agenda-setting process and argue that differently framed news have different effects in the agenda-setting process. They hypothesise that issue-specific frames, episodic frames, and value frames have a stronger agenda-setting effect than generic frames, thematic frames, and strategy frames and suggest explaining the role of frames in the agenda-setting process through the theory of cognitive dissonance. The hypotheses are tested using matched panel survey data on respondents’ personal agendas and using a content analysis of the media in relation to one particular issue (the restitution of property to the Catholic Church). The authors show that differently framed news have distinctive effects on personal agenda-setting. Some frames have a strong positive effect, while others have no effect. They even identify one frame that appears to have a slightly negative net effect on personal agenda-setting.
Klíčová slova

Zpět

Patička