Přejít k obsahu


Komunita jako nová naděje? : náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství

Citace:
VÁNĚ, J. Komunita jako nová naděje? : náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 187 s. ISBN: 978-80-261-0085-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Community as a new hope?
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace analyzuje problémy spojené s neinsitutcionalizovanými laickými náboženskými komunitami. Respektive, práce si klade otázky: Prochází církev v České republice procesem deprivatizace? Jaké má církev nástroje, aby se mohla vyrovnat s nejistotou ve společnosti? Nedílnou součástí publikace je přiblížení výzkumu, který se pokoušel odpovědětna otázku, proč neinstitucionalizované laické náboženské komunity vznikají uvnitř náboženských organizací, jaké mají adaptační strategie a jaké používají. Zároveň, jak jsou tyto komunity vnímány většinovou společnosti a církví samotnou.
Abstrakt EN: This publication analyzes problems related to non-institutionalized laic religious communities. The work asks the follwong questions: Is the Church in the Czech Republic going through a process of de-privatization? And, ultimately, does it have the tools to enable it to cope with uncertainties within the society? The goal of the research was, besides others, to answer the question why non-institutionalized laic religious communities originate from within a religious organization, what adaption strategies they use and how they are perceived by the majority of society including the Church as such.
Klíčová slova

Zpět

Patička