Přejít k obsahu


Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii

Citace:
JEŘÁBEK, H. Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. In Úvod do studia politiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, s. 433-467. ISBN: 978-80-7419-052-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analytical research and quantitative methods in politology and sociology
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství (SLON)
Autoři: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá přípravou analytického výzkumu, procesem výzkumu. tj. třemi základními rozhodnutími: strategií výzkumu, výběrovým postupem a volbou metod sběru dat a analýzou dat s vysvětlením modelu elaborace jako jádra "survey analysis".
Abstrakt EN: Chapter deals with the preparation of survey research, reasearch process, e.g. research design, sampling and decision of data collection, and data analysis with the explanation of elaboration model as the core of survey analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička