Přejít k obsahu


Morphological Based language Models for Inflectional Languages

Citace:
BRYCHCÍN, T., KONOPÍK, M. Morphological Based language Models for Inflectional Languages. In Proceedings of the 6th IEEE International conference on Intelligent data acguisition and advanced computing systems: Technology and applications, vol. 2. Neuveden: IEEE, 2011. s. 560-563. ISBN: 978-1-4577-1425-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Morphological Based language Models for Inflectional Languages
Rok vydání: 2011
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Brychcín , Ing. Miloslav Konopík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek ukazuje metody pro zlepšení jazykového modelování pro flektivní jazyky jako je třeba Český a Slovenský jazyk. Metody jsou založené na principu jazykových modelů založených na třídách, kde slovní třídy jsou odvozeny z morfologické informace. Naše experimenty ukazují, že lineární kombinace s jazykovým modelem založeným na třídách překonává samostatný slovní N-gramový jazykový model o 10-30%.
Abstrakt EN: This paper shows a method to improve the language modeling for inflectional languages such as the Czech and Slovak language. Methods are based upon the principle of class-based language models, where word classes are derived from morphological information. Our experiments show that the linear interpolation with the class-based language models outperforms the stand-alone word N-gram language model about 10-30%.
Klíčová slova

Zpět

Patička