Přejít k obsahu


Porodní péče a zkušenosti českých žen: kvalitativní studie

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Porodní péče a zkušenosti českých žen: kvalitativní studie. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2011, roč. 12, č. 2, s. 63-74. ISSN: 1213-0028
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Birth care and the experience of Czech women: a Qualitative study
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať studuje porodní zkušenosti 40 žen, které rodily v různých českých porodnicích během posledních sedmi let. Zaměřuje se na přístup a představy žen o porodní péči. Staví na polostrukturovaných a narativních rozhovorech se ženami ppo porodu, které byly provedeny v rámci dvou odlišných projektů. Komunikační partnerky se v mnoha ohledech od sebe odlišovaly, především svým obecným zájmem a postojem k porodu. Z tématické analýzy rozhovorů se jako klíčové vynořilo téma strachu z porodu, hodnocení poskytnuté péče, priority a požadavky na péči a strategie jejich prosazování. Tyto otázky jsou však součástí širších pojetí porodní péče, které dotyčné ženy sdílely. Celkem bylo identifikováno pět základních pojetí porodní péče, která jsou v textu podrobena rozboru.
Abstrakt EN: Focusing on Czech birth care, this paper examines birth experience of 40 women who gave birth in different maternity hospitals during past seven years. In particular, it investigates how these women approach birth care and what ideas about it they have. It builds on semi-structured and narrative interviews with postpartum women, which were conducted within two different research projects. The interviewees differed in many aspects, especially in their general approach to childbirth issues and their interest in the subject. Several key issues emerged from the thematic analysis of interviews, namely: fear from childbirth; birth care evaluation, priorities and demands on birth care, and strategies of their enforcement. Five birth care conceptions were also identified in women's birth narratives.
Klíčová slova

Zpět

Patička