Přejít k obsahu


Labour migration and work career of recent Czech migrants. Analysis involving gender dimension.

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Labour migration and work career of recent Czech migrants. Analysis involving gender dimension.. Ženeva, Švýcarská konfederace, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Labour migration and work career of recent Czech migrants. Analysis involving gender dimension.
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Alena Pařízková
Abstrakt CZ: Biografie pracovních migrujících jsou ovlivňovány existujícím genderovým řádem. Jedinci vstupují do migračního procesu s určitými genderovými představami a stereotypy, které mohou být následně problematizovány či potvrzovány. Status migranta je také důležitým faktorem v kontextu zaměstnanecké segmentace. Cílem práce je analyzovat, jak genderové identity, stereotypy a struktury trhu práce ovlivňují pracovní zkušenosti v procesu migrace. Základním zdrojem dat k analýze je kvalitativní výzkum uskutečněný v letech 2008 a 2009 ve Velké Británii. Z výzkumu vyplývá, že vliv genderových stereotypů se projevuje zejména v počátcích migračního procesu. Nicméně, otevření hranic cílové země a možnost regulérního zaměstnání a pobytu sjednocuje strategie migrujících a jedinou genderově specifickou pozicí zůstává au-pair. Výzkum také problematizuje obraz migrujících žen, které jsou vedeny do pečovatelského sektoru trhu práce, jenž se posléze pro ně stává 'pastí'.
Abstrakt EN: Biographies of labour migrants are influenced through the existing gender order. Migrants enter the migration process with certain gendered notions and stereotypes which are then challenged, or, on the other hand, affirmed within it. The status of an immigrant proves itself to be also an important interactive factor of the issues of occupation segmentation. The paper is based on a qualitative research among Czech migrants carried out in 2008 and 2009 in the United Kingdom. The research showed that especially in the beginning of the migration process, migrants follow the gendered paths.On the other hand, opening the borders of the host country and the opportunity of documented employment and residence unifies the migrants' strategies in terms of gender and the only gender-specific strategy stays the au-pair position. The research also problematizes the image of female migrants directed towards the sector of care-provision where they consequently become trapped.
Klíčová slova

Zpět

Patička