Přejít k obsahu


Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory. Brno : Masarykova Univerzita v Brně, 2011, 177 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Activity as project: Ethnography of centres offering leisure-time activities for seniors
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova Univerzita v Brně
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Práce představuje koncept aktivního stárnutí (AS) jako produkt moderních režimů moci a vědění vynořujících se v kontextu demografických trendů spojených s tzv. stárnutím populace. Vychází z tříleté etnografické studie dvou center nabízejících volnočasové aktivity pouze pro seniory/ky, již se při své práci na představu AS explicitně odvolávají. Centra samotná lze vnímat jako jedny z výrazných aktérů převádějících diskurz AS do konkrétní praxe práce se seniory. Práce vychází z analýzy dat získaných během zúčastněného pozorování každodenního chodu těchto center a 47 hloubkových rozhovorů s jejich klienty/kami a zaměstnanci. Práce analyzuje diskurzy AS s ohledem na jejich normativní charakter. Zaměřuje se na dvě klíčová témata. První z nich představuje analýza AS jako techniky biomoci. Druhé klíčové téma této práce představuje otázka otevřenosti/uzavřenosti modelu AS. Práce ukazuje, jakým způsobem je idea AS aktéry v centrech ustavována jako obraz "dobrého" stáří.
Abstrakt EN: The thesis analyses the concept of active ageing as a product of modern regimes of power and knowledge. A three year ethnographic study was conducted in two centres offering seniors-only leisure-time activities that strongly referred to the idea of active ageing. These centres can be considered as significant actors that translate the idea of active ageing into a particular approach to seniors. The method of participant observation was used and 47 in-depth interviews were conducted with centres'clients and employees. The analysis focuses the normative dimension of the discourse of active ageing. Two central issues are highlighted. The first represents the analysis of active ageing as a form of biopolitics. The second main topic represents the analysis of the level of inclusion/exclusion of the model of active ageing. It points out the role of activity in the formation of the normative image of "ageing well".
Klíčová slova

Zpět

Patička