Přejít k obsahu


Nastolování politické agendy: Strategie Římskokatolické církve v ČR

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Nastolování politické agendy: Strategie Římskokatolické církve v ČR. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 3, č. 1, s. 137-151. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Setting the Policy Agenda: Strategy of Roman-Catholic Church in Czech Republic
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: V textu popisujeme interakci české Římskokatolické církve a katolickými politiky v procesu nastolování politické agendy. Na českou realitu aplikujeme teorie nastolování agendy, politického cyklu a advokačních koalic. Empiricky používáme metodu polostrukturovaných rozhovorů, pomocí nichž popisujeme představy církevní hierarchie o ideálním způsobu kooperace s politiky a zároveň pomocí analýzy rozhovorů s katolickými politiky tuto představu konfrontujeme. V závěru odmítáme strategie založené na principu inspirace, které navrhují představitelé církevní hierarchie, místo nich navrhujeme revidované strategie založené na principu osobního úsilí.
Abstrakt EN: In the following text, we describe an interaction between Catholic Church and catholic politicians in the policy agenda setting process in the Czech Republic. We introduce agenda-setting theoretical concepts and terms that we intend to apply to the case of the Catholic Church in the Czech Republic. We use the method of semi-structured interviews for our empirical analysis. We collected eight semi-structured interviews with informants from diff erent strata of the Church structure, and catholic politicians. We describe the way the Church would like to co-operate with catholic politicians. The Czech Catholic Church intends to set policy agenda through inspiring laics active in the top of political hierarchy. We confront this strategy with catholic politicians. We conclude by rejection of strategy based on principle of inspiration. We also suggest revised strategy based on principle of personal effort.
Klíčová slova

Zpět

Patička