Přejít k obsahu


Princip fungování procesu nastolování agendy

Citace:
KALVAS, F. Princip fungování procesu nastolování agendy. Bratislava, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Principle of the agenda-setting process
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve svém příspěvku jsem rekapituloval dvě zásadní vysvětlení principu fungování procesu nastolování agendy: (1) pokud důvěřujeme médiím, zároveň s tím věříme, že nám přinášejí reprezentativní výběr nejdůležitějších událostí, proto by se měl efekt nastolování agendy promítnout u osob, která médiím věří; (2) pokud se často díváme na zpravodajství, vybavíme si z paměti jako důležité především ta témata, o kterých jsme se nejčastěji dozvídali, proto by se měl efekt nastolování agendy projevit u osob, které často sledují média. Výsledky ukazují, že klíčová je frekvence sledování. Důvěra v média hraje roli pouze při nízké frekvenci sledování.
Abstrakt EN: I assessed two basic explanations of agenda-setting principle: (1) if we trust in media, we also trust that media bring representative sample of most important events, that is why the agenda-setting process would affects persons which trust in media; (2) if we watch TV news frequently, we call back issues we frequently watch about, that is why the agenda-setting process would affects persons which watch the TV news frequently. The results show that key variable is frequency of TV news watching. The trust-in-media plays a role only if person watches TV news with low frequency.
Klíčová slova

Zpět

Patička