Přejít k obsahu


Veřejný problém církevních restitucí: Stav veřejné debaty

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Veřejný problém církevních restitucí: Stav veřejné debaty. Plzeň, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Issue of Church Restitutions: The State of Public Opinion
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Analyzujeme veřejnou debatu ohledně církevních restitucí z jara roku 2008. Analyzuje vliv počtu mediálních příspěvků a také vliv zarámování problému církevních restitucí. Sledujeme jak tyto proměnné a jejich interakce ovlivňují mínění veřejnosti, že církevní restituce jsou důležitým veřejným problémem. Naše analýza také zohledňuje historii sporu o problém církevních restitucí. Využíváme panelová data z projektu CVVM "Veřejná a mediální agenda: Tematizace veřejné sféry". Ta doplňujeme o vlastní obsahovou analýzu mediálních příspěvků, která nám pomohla určit typy mediálních rámců. Na analyzovaná data aplikujeme teorii nastolování agenda a teorii rámcování, které vysvětlují, proč veřejnost o problém restitucí získává či ztrácí zájem. Příspěvek krom tohoto věcného poznání přináší teoretickou inovaci ohledně propojení teorií nastolování agendy a rámcování a konečně přináší metodologickou inovaci, která se týká nového způsobu analýzy mediálních sdělení.
Abstrakt EN: We analyze public debate connected with church restitutions in the Czech Republic in spring 2008. We analyze effect of the amount of news and effect of news-framing of church restitutions on the public opinion (importance of the issue of church restitutions). We also take issue history into account. We use agenda-setting theory and framing theory. By doing so we explain why public interest increases or decreases.
Klíčová slova

Zpět

Patička