Přejít k obsahu


Přispívá náboženská socializace k zachovávání dlouhodobé ortodoxie víry a praxe? Srovnání Česka, Slovenska a Rakouska

Citace:
VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Přispívá náboženská socializace k zachovávání dlouhodobé ortodoxie víry a praxe? Srovnání Česka, Slovenska a Rakouska. Plzeň, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Does Religious Socialisation Contribute to the Preservation of Long-term Orthodoxy of Beliefs and Practice? The Czech Republic, the Slovak Republic and Austria: a Comparison.
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D. , Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je analyzovat vztahy mezi náboženskou socializací a religiozitou v dospělosti. Srovnáváme tři země (Českou republiku, Slovensko, Rakousko), které jsou si kulturně a geograficky podobné, ale najdeme mezi nimi rozdíly ve veřejné přítomnosti náboženských hodnot. Zkoumáme následující předpoklady. (1) Předpokládáme, že lidé, kteří v dětství prošli náboženskou socializací, mají větší pravděpodobnost, že budou religioznější než ti, kteří náboženskou socializací neprošli. A to jak ve sféře vykonávání náboženských úkonů tak ve sféře věrouky. (2) Předpokládáme, že v zemích, kde jsou náboženské hodnoty rozšířené ve veřejném prostoru (Rakousko, Slovensko), bude vliv socializace na religiozitu slabší, protože lidé se mohou k náboženství snáze dostat i jinými způsoby, než je jeho přímé převzetí od nejbližší rodiny.
Abstrakt EN: This paper aims to analyze the relationship between religious socialization and religiousness in adulthood. We compare three countries (the Czech Republic, Slovakia, Austria), which are a culturally and geographically similar, but there are differences between the public presence of religious values. We study the following assumptions. (1) Effect of primary religious socialization on adult religious outcomes is stronger than in the Slovak Republic or Austria. (2) The practice of religion will be a stronger predictor of orthodox beliefs in the Republic than in Austria and Slovak Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička