Přejít k obsahu


Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví novorozenců 1990?2007

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M. Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví novorozenců 1990?2007. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2010, roč. 52, č. 4, s. 100-106. ISSN: 0011-8265
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trends in socioeconomic inequalities in the health of newborns 1990?2007
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Český statistický úřad
Autoři: Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Po roce 1989 se rapidně zlepšilo zdraví českých novorozenců. Tento vývoj ale nemusel ovlivnit děti ze všech sociálních skupin stejně. Cílem příspěvku je prozkoumat, jak se transformace české společnosti projevila na zdraví dětí z různých socioekonomických skupin. Analyzována byla data o živých jednočetných porodech mezi lety 1990 a 2007 (N=909 800). Pro tato data byly odhadnuty víceúrovňové regresní modely se závisle proměnnou porodní hmotnost (v gramech; jako indikátor nízké porodní hmotnosti a jako indikátor vysoké porodní hmotnosti). Hlavní vysvětlující proměnnou je socioekonomický status matky měřený jejím vzděláním. Výsledky ukazují, že se vzdělanostní nerovnosti ve zdraví dětí od roku 1989 zvýšily. Toto zvýšení se projevilo především v šanci, že se narodí dítě v optimální hmotnostní kategorii, která rostla u potomků vzdělanějších žen.
Abstrakt EN: After 1989, the health of the Czech newborns improved, but this positive trend has not necessarilly impacted on all social groups in the same way. The paper investigates the trends in statification of birth outcomes by maternal socieconomic standing. Results point to an increase in the health gap by socieconomic origin.
Klíčová slova

Zpět

Patička