Přejít k obsahu


Prevalence of cohabitation and its role in transition to first partnership in the Czech Republic

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Prevalence of cohabitation and its role in transition to first partnership in the Czech Republic. Praha, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prevalence of cohabitation and its role in transition to first partnership in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Martina Štípková , Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku jsem prozkoumali výskyt nesezdaných soužití v české populaci na základě tří recentních výběrových šetření. Dále jsme analizovali transici do prvních koresidenčních partnerkých vztahů pomocí analýzy přežití. Výsledky ukázaly, že zatímco mladí lidé odkládají manželství, neodkládají vstup do partnerského života. Kohabitace tedy v mladším věku nahrazuje dříve preferované manželství.
Abstrakt EN: This paper explores the prevalence of unmarried cohabitation in the contemporary Czech Republic. We employ a number of recent survey data sets to estimate the proportion of adults living in this type of co-residential union. We estimate that about 6 % of individuals aged 18 or older lived in a cohabitation at the time of the interview in 2002, while about 31 % reported that they had at some point in their lives lived in a non-marital union. The proportion of cohabiting adults grew to about 13 % by 2009. Since the postponement of marriage is a well documented trend even in the Czech Republic, we utilize simple descriptive survival models (Kaplan Meier survival curves) to explore if (and to what extent) people have also postponed unmarried co-residential unions. We document that recent cohorts have not postponed or avoided co-residential unions any more that older cohorts; more recent cohorts only seem to favor cohabitation as the first form of co-residential unions.
Klíčová slova

Zpět

Patička