Přejít k obsahu


Catholic Church in The Czech Republic and Public Agenda Setting: Czech Catholic Church Representatives Interviews Content Analysis

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Catholic Church in The Czech Republic and Public Agenda Setting: Czech Catholic Church Representatives Interviews Content Analysis. 2010.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Catholic Church in The Czech Republic and Public Agenda Setting: Czech Catholic Church Representatives Interviews Content Analysis
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Katedra sociologie
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: V předkládaném textu se věnujeme obsahové analáze rozhovorů s představiteli česká katolické církve. Rozhovorory analyzujeme z pohledu teorie agenda setting. Po představení teoretických východisek konceptu nastolování témat v mediálním prostoru analyzujeme polostrukturované rozhovory s respondenty, kteří jsou představiteli různých vrstev struktury církve. Zaměřili jsme se naše pozornost na popis strategií, které česká katolická církev používá k nastavení veřejné agendy. Došli jsme k závěru, že církev aplikuje tři následující strategie. (1) mediální strategii(2) vertikální strategie a (3) horizontální strategii.
Abstrakt EN: In the following text, we talk about public agenda setting carried out by the Catholic Church in the Czech Republic. We start by analysing the relationship between the Church and the media and conclude the first part of the study by finding that media took over functions carried out, until present, exclusively by the Church. We then focus on the media and Church ability to set public agenda. In case of media, this function is extensively documented in contemporary literature. In case of Church, this field remains uninvestigated. In the second part of the text, we introduce agenda-setting theoretical concepts and terms which we intend to apply to the case of the Catholic Church in the Czech Republic. We have chosen to use for our empirical analysis the method of semi-structured interviews. We collected four semi-structured interviews with informants from different strata of the Church structure. We have focused our attention to the description of strategies that Czech Catholic Church uses to set public
Klíčová slova

Zpět

Patička